M.L.M. oftewel Multi Level Marketing

Wat is M.L.M.?

Vaak worden verschillende definities voor MLM gebruikt. Hierdoor worden ook de verkeerde definities gebruikt, zoals Direct marketing: DM is het reclame maken voor producten of diensten door (potentiële) klanten direct en persoonlijk te benaderen. Door dit directe contact wordt het ook wel dialoogmarketing genoemd. Het bedrijf gaat immers in direct gesprek met de klanten.

Daarnaast bestaat ook nog de term Affiliated Marketing: is een vorm van Internetmarketing waarbij adverteerders hun affiliates (partners) belonen voor de gerealiseerde verkopen of leads die de affiliate heeft aangeleverd. De adverteerders leveren banners, tekstlinks of artikelen waar ze over geschreven willen hebben. Vervolgens zorgen de affiliates ervoor dat er klanten doorverwezen worden naar de adverteerders door de advertenties of post op hun website te plaatsen. Als hieruit een verkoop of lead volgt, ontvangt de affiliate een vergoeding van de adverteerder. Er kan echter ook per click of per pageview betaald worden.

MLM oftewel Multi-level marketing is een bedrijfsmodel waar een piramide van zelfstandige verkopers inkomsten verwerft door directe verkoop van producten en door werven van nieuwe verkopers. MLM maakt gebruik van persoonlijke relaties tussen verkoper en klant. Daarvoor hadden ze ook de term Network Marketing kunnen gebruiken.

Young Living geeft geen grote bedragen uit aan advertenties op TV, radio, Internet of gedrukte pers, maar heeft een groot netwerk van distributeurs die betaald krijgen in de vorm van commissie voor mond-op-mond reclame in hun eigen netwerk; dit wordt ook wel Network Marketing genoemd.

Pyramide-spel?

MLM wordt vaak bekritiseerd onder andere door vergelijking met een piramidespel. MLM is, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan, legaal. Voor een groot deel van Azië is MLM of Network Marketing een heel normale manier van inkomen vergaren.

Een piramidespel echter is een 'spel' waarbij deelnemers een inleg doen en tevens proberen anderen over te halen om mee te doen, waarna de inleg van de nieuwkomers als prijzengeld uitbetaald wordt aan bestaande deelnemers. Uitbetalingen zijn afhankelijk van het aantal (door de deelnemer) geworven nieuwkomers. Aan het ontvangen van dit prijzengeld ligt geen andere activiteit ten grondslag dan het werven van nieuwe deelnemers. Piramidespelen zijn in bijna alle landen illegaal. (bron: WikiPedia )
Als je daar naar op zoek bent, ben je bij ons aan het verkeerde adres; dat mag niet van de wet!Hoe zit dat met het bedrijf waar jij werkt?

Heb je wel eens goed gekeken naar reguliere bedrijven? Naar welke vorm het bedrijf heeft???
EEN PYRAMIDE! De top, directie of Raad van toezicht of Commissarissen, verdient met een paar mensen veel meer dan de grote meerderheid van medewerkers die op de "werkvloer" dagelijks het bedrijf of de producten/diensten van dat bedrijf proberen te verkopen. Daarbij komt dat de kans op promotie, doordat de hoeveelheid posities naar boven toe sterk afneemt, zeer klein of nihil is. Hierdoor zal degene die de positie heeft die jij graag zou willen, jou echt niet gaan vertellen of helpen hoe jij deze posistie zou kunnen bemachtigen; want dan zou jij zijn/haar functie kunnen afnemen en meer geld, aanzien en macht vergaren.